Junta

LA JUNTA DEL PATINATGE ARTÍSTIC FIGUERES C.E.
ESTÀ FORMADA PER:

President: Jordi Ricart

Vicepresident: Xavier Portell

Secretària: Núria Castells

Tresorera: Jordi Arranz

Vocal: Magda Pujolar

Vocal: David Zamorano

Vocal: Anabel Martínez

Vocal: Sara Via